Økonomisk Historie

Kurset “Økonomisk Historie” er på økonomiuddannelsens fjerde semester og er for mange gabende kedeligt, idet det er knap så meget matematik og økonomiske redskaber, men derimod en masse tekster, der skal læses og analyseres.

Groft sagt handler kurset om at forstå, hvorfor tiden op til den industrielle revolution bar præg af en stagnation i levestandarden, hvordan den industrielle revolution opstod og slutteligt, hvorfor levestandarden efterfølgende steg.

Vil du blot bestå eller have 12?

Min strategi var at få 12, hvilket betød, at jeg først og fremmest lagde en gameplan, inden semestret startede. En rigtig god indgangsvinkel til en sådan gameplan er at kigge på eksamensopgaverne, da det giver et godt indblik i, hvad man skal kunne.

Ved læsning af blot et par eksamensopgaver kunne jeg se, at det var vigtigt at forstå de overordnede teorier, i det forskellige teorier, vi blev præsenteret for. Økonomerne bag teorierne havde forskellige forklaringer på den økonomiske udvikling og for at få mig et overblik, lavede jeg simpelthen et skema, hvori jeg listede de forskellige tekster og skrev stikord, så jeg bedre kunne lære mig selv dem.

Spring første forelæsning over

En anden god idé er at tage springe den første forelæsning over, da der til samtlige af de forelæsninger blot introduceres og snakkes om plan for kurset. Spild af tid ift. hvad du kan lære dig selv imens eller hvor meget sjov, du kan have med din kæreste 😉

Anden forelæsning møder du så op til og vurderer, om du kan få noget ud af undervisningen ift. at lære dig selv pensum. Jeg vurderede hurtigt, at det ikke kunne svare sig, idet jeg lærer fint ved blot at læse en tekst og ikke behøver have det gentaget af en forelæser.

På samme måde finder du ud af, om øvelsestimerne er tiden værd for dig. Husk på, hvad hvis du vil have 12, er det måske en god idé at komme til timerne, hvis du ikke er så god til at motivere dig selv til at arbejde solo.

Hjemmeopgaver

Endelig er der fokusopgaver til de præsenterede artikler, hvor du skal have 75% af opgaverne godkendt. Det er ikke svære opgaver og hvis du som jeg, har lavet et skema, som nævnt tidligere, er det stort set identisk med dette.

Hvis mit mål kun var at bestå faget, ville jeg google tekstenes navne + “summary” og i stedet for at skulle læse en 60 siders tekst, kan du nu nøjes med 2-4 sider, hvori også de vigtigste figurer er præsenteret.

Nedenfor er lidt af mit arbejde fra Økonomisk Historie. Du er velkommen til at bruge det som inspiration.

Fokusopgave 9 – Engerman & Sokoloff